Εγγραφείτε τώρα στο ΔΩΡΕΑΝ newsletter μας, και κατεβάστε το e-book "10+1 ερωτήσεις για το ΕΣΠΑ 2014-2020"

Οι Υπηρεσίες μας

Προγράμματα Επιδότησης

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Δωρεάν ενημέρωση για τα προγράμματα που υπάρχουν, κατάρτιση φακέλου και παρακολούθηση υλοποίησης.

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Οργάνωση λογιστηρίου και Φοροτεχνική συμβουλευτική για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Διοργάνωση ανοικτών σεμιναρίων σε αίθουσα και online, για θέματα marketing, πωλήσεων, επιχειρηματικότητας και άλλα. Επίσης, ενδοεταιρικά tailor made σεμινάρια για τη δική σας επιχείρηση.

Συμβουλευτική για Πωλήσεις

Συμβουλευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πωλήσεων και οργάνωση τμήματος πωλήσεων. Αναλύστε την πωλησιακή διαδικασία που ακολουθείτε και σχεδιάστε την από την αρχή για την αύξηση των πωλήσεων σας.

Εκδόσεις

Εκδόσεις εκπαιδευτικών εργαλείων σε θέματα marketing, πωλήσεων, επιχειρηματικότητας, κτλ. DVD, ebooks, βιβλία, και άλλα. Επισκεφτήτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.LearningEvolution.gr

Διαφημιστικές Υπηρεσίες

Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός, κατασκευή ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής καμπάνιας. (SEO, social media, adworks, κτλ)

Αξίζουν την προσοχή σας

Τα νέα μας

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ

Περιγραφή: Η δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ» αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων, με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την

Read More

Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Περιγραφή: Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν, προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξη τους στην αγορά

Read More

Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Περιγραφή: Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και

Read More

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Περιγραφή: Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται

Read More

Αναβάθμιση εταιρειών Franchising

Περιγραφή: Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, καθώς το franchising εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι ρυθμοί αύξησης για το 2016 προβλέπεται

Read More

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

Περιγραφή: Η δράση αυτή αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερεις κατηγορίες παρεμβάσεων: Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας

Read More

Οι συνεργάτες μας